Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Kobylanach

Inspektor Ochrony Danych

Artur Chomiuk od 19.09.2017 do 22.12.2023
telefon: 834112070
email: iod@kobylany.pl

Sekretariat szkoły