Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Kobylanach

Inspektor Ochrony Danych

Artur Chomiuk
telefon: 834112070
email: iod@kobylany.pl

Sekretariat szkoły