Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Kobylanach

Dyrektor szkoły

mgr Paweł Caban
telefon: 834112070
email: dyrektor@kobylany.pl

Sekretariat szkoły