Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Kobylanach

Dyrektor szkoły

Bożena Konieczka
telefon: 834112070
email: dyrektor@kobylany.pl

Sekretariat szkoły